Privacy- en cookieverklaring

AVG Privacy statement Martin Gaus hondenschool Alkmaar.

Conform de richtlijnen van Algemene verordening persoonsgegevens bescherming (AVG) geeft Martin Gaus hondenschool Alkmaar hierin weer hoe zij omgaat met privacy gevoelige informatie.

Toelichting nieuwe wetgeving onder de AVG (GDPR / De General Data Protection Regulation)  (geldende vanaf 25 mei 2018)
Onder de AVG gelden de volgende rechten:
– Recht op inzage
– rectificatie en aanvulling
– vergetelheid
– dataportabiliteit
– beperking van de verwerking
– recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
– recht van bezwaar

— 

Privacy verklaring

Martin Gaus hondenschool Alkmaar gevestigd op de Kamerlingh Onnestraat 29 1812BP in Alkmaar, alsmede hondendagopvang Alkmaar, hierna te noemen: Martin Gaus hondenschool Alkmaar, ingeschreven bij de KvK onder nummer:, 55990894 verklaart als volgt:

De wijze waarop/waarvoor uw gegevens gebruikt worden:

Klantenbeheer:
Doel: klantcontact, nieuwsbrief en facturatie
Gegevens: naam, (factuur)adres, gegevens van de hond, startdatum & cursus
Bewaartermijn: 7 jaar. Of tot opzegging bij nieuwsbrief, wij verwijderen na annulering al uw gegevens uit onze bestanden.

Uitvoering opdrachten:
Doel: informatie benodigd voor het opmaken van een dossier van uw hond.Hierin staan de gevolgde cursus(sen) en de voortgang van jullie als koppel.
Gegevens: contactgegevens & gegevens van de hond. De data wordt digitaal verwerkt. Ontvangstbevestigingen vinden plaats via een digitale bevestigingsmail.
Bewaartijd: 7 jaar na aanmelding van de laatste cursus

Verwerving van bovenstaande gegevens:
Deze zijn door u aan ons verstrekt middels het aangaan van een aanmelding voor één van onze cursussen.

Inzage, wijzigen, verwijderen (persoons-)gegevens:
Op eerste verzoek zullen wij u inzicht verlenen in de wijze waarop Martin Gaus hondenschool Alkmaar uw gegevens heeft opgeslagen – en voor zover er geen wettelijke eisen zijn die prefereren – zullen wij direct aan uw verzoek tegemoet komen.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden:
Wij vertrekken uw gegevens niet aan derden.

Verwerkingsverantwoordelijke:
De verwerking welke vallen onder de AVG vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de directie van Martin Gaus hondenschool Alkmaar


Sollicitatiegegevens
1. Sollicitatiegegevens worden binnen vier weken na afwijzing teruggezonden of vernietigd.
2. De werkgever kan de sollicitant toestemming vragen de sollicitatiegegevens gedurende een
jaar te bewaren. Na een jaar kan de organisatie de sollicitant benaderen voor het actualiseren
van die gegevens c.q. verlenging van de toestemming.
3. Sollicitanten dienen zich bewust te zijn van de impact van het aanbieden van persoonlijke
gegevens op/via internet.
4. Sollicitanten blijven zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van gegevens van internet.
5. Als gegevens van vacaturesites/internet gehaald wordt, wordt de sollicitant hiervan in kennis te stellen.

Automatisering

Website:
SSL: De website van Martin Gaus hondenschool Alkmaar – https://www.vanalfenpuppyscholen.nl is gecontroleerd en beveiligd middels SSL.
Cookies:
Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Uw computer is hiermee te herkennen tijdens uw bezoek. Cookies welke de website van Martin Gaus hndenschool Alkmaar genereert, bevatten geen persoonsgegevens. Deze cookies zijn dan ook niet te gebruiken om u te identificeren, tenzij u er voor kiest om als klant zelf inloggegevens aan te maken op onze website. Deze informatie wordt op geen enkele wijze gedeeld met derden.

Statistieken (Google Analytics)
Martin Gaus hondenschool Alkmaar kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Contactformulieren, bestelformulieren en e-mail
Wanneer u een inlog of opdrachtformulier op onze websites invult en opstuurt, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt opgeslagen voor de uitvoering van de werkzaamheden. Deze gegevens zullen voor zover nodig maximaal 7 jaar worden bewaard. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.
Tenzij door u verzocht, zal Martin Gaus hondenschool Alkmaar geen nieuwsbrieven naar verkregen e-mailadressen versturen.

Links naar andere websites:
Voor het gemak van de gebruiker zijn op onze website links naar andere websites toegevoegd. Martin Gaus hondenschool Alkmaar is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van die externe websites en deze privacyverklaring is in geen geval van toepassing op deze websites. We raden u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

Slotverklaring

Wijziging van deze AVG Privacy Statement :
Zo nodig kan deze een wijziging ondergaan om de privacyverklaring te verbeteren of om aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

Nadere informatie:
U kunt ons – bij voorkeur per e-mail – benaderen voor nadere informatie over de opslag van uw gegevens. Voor informatie over de wettelijke eisen betreffende de privacybescherming of een klacht over de inhoud van de AVG Privacy Statement van Martin Gaus hondenschool Alkmaar kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.